บริษัท ฮ็อตเอ็ต จำกัด

 
หน้าแรก หมวดหมู่สินค้า สมาชิก ดูตะกร้าสินค้า

     

ลิงค์ที่น่าสนใจ

หน่วยงานทางการศึกษา
กระทรวง ศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
สถาบันวิทยาการการเรียนรู้
อุทยานการเรียนรู้
(MOC)
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง MOE - Operation Centre
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
สำนักทดสอบทางการศึกษา
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เขต1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
TIAC
Thaiedresearch.org ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการ
คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา New!
   
  เว็บทั่วๆไป
School net
วิชาการ.คอม
KidsClick!
AskEric ฐานข้อมูลทางการศึกษา
AskEric ฐานข้อมูลแผนการสอน
Discovery School
หมู่บ้านครู_รวมแผนการสอน
IBS Training Center โลกใบใหม่ของวัยเรียน
ห้องสมุด Congress
การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
คุณครู.คอม
โฮมเพจทางการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา
ห้องสมุดความรู้ เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
Mweb education
แผนการสอนชั้นประถม ชมรมครูกระโจมทอง
Yahooligans.com เว็บไซต์สำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษในรูปแบบ วีดีโอสั้นๆพร้อมคำถาม
TanyaPH.com ความรู้และตัวอย่าง Mind Map
Thai Teacher
emTech Consultingศูนย์รวมข้อมูลเพื่อความรู้
TIAC Webศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี
Thaitambon ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
Fun Brainเว็บไซต์เพื่อการศึกษาสำหรับครู และนักเรียน
Thai2Learn
Education World โลกการศึกษา
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Virtual school
Exploratorium.edu
แนวทางการเรียนและกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
ติวก่อนสอบ โดย internet4classrooms
E-Learning ของหน่วยงานต่างๆ
ศูนย์ทดสอบ Online
แหล่งรวมสุดยอดความรู้โลก ผ่านสืบค้นสิทธิบัตรต่างๆ
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
Thailearn.net สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
เกริก (เอกชน)
เกษตรศาสตร์
เกษมบัณทิต (เอกชน)
ขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์
เชียงใหม่
ณิวัฒนา (เอกชน)
เทคโนโลยีราชมงคล
ทักษิณ
เทคโนโยีมหานคร (เอกชน)
เทคโนฯ สุรนารี
ธรรมศาสตร์
ธุรกิจบัณฑิต (เอกชน)
นเรศวร
บูรพา
พระจอมเกล้าธนบุรี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แม่ฟ้าหลวง
แม่โจ้
มหิดล
รามคำแหง
รังสิต (เอกชน)
วงษ์ชวลิตกุล (เอกชน)
วลัยลักษณ์
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปากร
ศรีนคริทรวิโรฒ
หอการค้า (เอกชน)
สงขลานครินทร์
ศรีปทุม (เอกชน)
เซนต์จอห์น (เอกชน)
สยาม (เอกชน)
อิสเทริน์เอเชีย (เอกชน)
เอเชียอาคเนย์ (เอกชน)
   
กระดานข่าว
พันทิป
SXPE
มีทติ้งมอลล์
กระดานถาม-ตอบโหราศาสตร์
เด็กราม
ไทย เดฟ บอร์ด
ชมรมเว็บมาสเตอร์ไทย
ไทยไออาร์ซี
Click TA Webboard
ซีเอ็ดเว็บบอร์ด
Route66 Board
CityBlue
ไทยคลีนิค
Downloads Thai Hacker Webboard
นานาเว็บบอร์ด
วิทยุ
88 PEAK FM
88.5 FMMAX
89 แฟชั่นแฟคทอรี่
93 Cool FM
93.5 EFM
99.5 เอฟเอ็มวัน
106 Life FM

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการ
มติชน
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
เนชั่น
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ

กฏหมาย
กระทรวงยุติธรรม
สภาทนายความ
สำนักงานอัยการสูงสุด
Thai Justice ศาลไทย
กฤษฎีกา
Elib Online
Thai Law
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายสยาม
เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย

การเงิน
กระทรวงการคลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Exim
FPO
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดูราคาหุ้นออนไลน์ ข่าว จากตลาดหลักทรัพย์
สนง.คณะกรรมการการส่งเสริมกาารลงทุน
องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส)
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กองทุนพัฒนานวัตกรรม
ให้บริการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
บัญชรหุ้นไทย โดย ป.ดัชนี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
Moody's Investors Service
Thai Rating and Information Services (TRIS)

     

    หน้าแรก   |   hot-ed website  |   เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา  |   เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ  |   แผนผังเว็บ